BeTheme 20.8.7 – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

Share:
BeTheme là sản phẩm tốt nhất mà tôi từng làm. Đây không chỉ là Theme WordPress. Bảng điều khiển tùy chọn nâng cao và công cụ trình tạo Kéo & Thả mang lại những khả năng không giới hạn. Để cho bạn thấy hoạt động của chủ đề, BeTheme đã tạo ra nhiều mẫu chuyên nghiệp để bạn có thể thấy sản phẩm này tuyệt vời như thế nào.

BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme.

Version 20.8.7 – March 3, 2018

* Added: Section, Wrap, Column - Background Color - Alpha channel (transparency)
* Pre-built website: Farm, Decor 2
 • changelog.html
 • functions.php
 • functions/builder/fields.php
 • functions/importer/css/style.css
 • functions/importer/images/demos.jpg
 • functions/importer/demos.php
 • functions/theme-functions.php
 • muffin-options/css/options.css
 • muffin-options/fields/color/field_color.js
 • muffin-options/fields/color/field_color.php
 • muffin-options/validation/color/validation_color.php
 • muffin-options/theme-options.php
We recommend that you update the entire theme folder and empty cache.

Demo BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme


Download BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

Không có nhận xét nào