Newspaper v8.7 Premium WordPress Themes

Share:
Newspaper Theme một trong những mẫu tuyệt vời cho một dạng website tin tức, báo chí, tạp chí, blog chia sẻ... Nó còn hỗ trợ các trình xem video từ YouTube và có một hệ thống đánh giá tốt và quan trọng hơn là tính chuẩn seo rất tốt phù hợp với mọi mong muốn của người sử dụng.

Newspaper v8.7 Premium WordPress Themes.

Cho đến nay, Newspaper có chủ đề được tích hợp với Diễn đàn bbPress, BuddyPress, Buddy Press và WooCommerce. Nó sử dụng các phương pháp SEO tốt nhất, và trên hết, nó nhanh, đơn giản và dễ sử dụng. Ngoài ra, Newspaper hỗ trợ quảng cáo Google đáp ứng tốt với AdSense.

Demo Newspaper v8.7 Premium WordPress Themes


Download Newspaper v8.7 Premium WordPress Themes

Không có nhận xét nào