Real Homes - WordPress Real Estate Theme

Share:
Real Homes là một trong những theme WordPress cao cấp về bất động sản. Nó có một thiết kế hướng tới mục đích và nó được nạp với hàng tấn các tính năng hữu ích.

Real Homes - WordPress Real Estate Theme.
Một số tính năng chính là Tìm kiếm thuộc tính nâng cao, Bản đồ Google với các dấu hiệu đặc tính, Các mẫu khác nhau để hiển thị thuộc tính với tùy chọn có thể tùy chỉnh, Người dùng đăng nhập, đăng kýquên mật khẩu, Front end property submit & edit, Tích hợp thanh toán với PayPal, Hỗ trợ trình cắm thêm plugin, Hỗ trợ plugin dsXidpress IDX, hỗ trợ Plugin WPML, Tùy chỉnh các vật dụng, Các trang khác nhau, Tùy chọn chủ đề dễ dàng, Hộp meta dễ sử dụng, hỗ trợ Google reCAPTCHA và nhiều hơn nữa.

Demo Real Homes - WordPress Real Estate Theme


Download Real Homes - WordPress Real Estate Theme

Không có nhận xét nào